Viisi tilannetta, joissa yrityksen ilmeuudistus kannattaa

# Jenni Kuokka

Nykypäivän nopeatempoisessa liike-elämässä yritykset etsivät jatkuvasti tapoja pysyä kilpailun edellä ja merkityksellisinä muuttuvilla markkinoilla. Yrityksen ilmeen ja brändin uudistaminen on tärkeä osa tätä, koska sen avulla organisaatiot voivat arvioida nykyisiä strategioitaan, tunnistaa parannusalueita ja tehdä tarvittavia muutoksia pitkän aikavälin menestyksen varmistamiseksi. On monia eri tilanteita, joissa ilmeuudistus kannattaa. Tästä artikkelista löydät viisi esimerkkiä. 

Vanhentunut ilme

Jos yrityksen brändiä, logoa ja verkkosivujen ulkonäköä ei ole päivitetty useisiin vuosiin, se voi näyttää vanhentuneelta kilpailijoihin verrattuna ja karkottaa potentiaaliset asiakkaat. Visuaalinen ympäristö ja trendit muuttuvat jatkuvasti, ja mitä enemmän ”ajan hermolla” ilme on kolmekymmentä vuotta sitten ollut, sitä suurempi on riski että se putoaa nykyisin tahattomasti retrokategoriaan.

Logo tai tunnus saattaa myös olla ihan teknisellä tasolla toimimaton nykyisessä käyttöympäristössä, esimerkiksi mahdoton animoida. Tai sisältää merkityksiä, jotka ovat nykyään ei-toivottuja – kysykää vaikka Brunbergin pusuilta.

Jos ilme on päässyt hapantumaan, saadaan onnistuneella brändiuudistuksella aikaan raikas, moderni ilme, joka vetoaa kohdeyleisöön ja mahdollisiin uusiin asiakkaisiin. Se parantaa yleisön käsitystä yrityksestä ja vahvistaa yrityksen imagoa ja kilpailuasemaa. 

Uudelleensijoittuminen markkinoilla

Jos yrityksen strategia ja/tai tarjonta on muuttunut tai kehittynyt, ilmeen uudistaminen voi auttaa brändin uudelleenpositioinnissa. Huolella, strategiaan pohjaten suunniteltu uusi ilme vastaa paremmin yrityksen uusia tavoitteita ja vetoaa kohdeyleisöön. Myös yrityksen laajentuminen uusille markkina-alueille vaatii vahvan brändi-identiteetin, joka olisi hyvä arvioida myös ilmeen kannalta. 

Juhlavuoden ilmeuudistus

Joskus ilmeuudistuksen taustalla ei ole ole ongelmaa vaan iloinen tapahtuma. Juhlavuosi on luonteva hetki kirkastaa yrityksen kasvoja, varsinkin jos edellisestä ilmeuudistuksesta on jo aikaa. Ja kääntäen: yrityksen ”uudet vaatteet” ovat luonteva tapa juhlistaa pyöreitä vuosia.

Juhlavuoden kunniaksi yritys voi esimerkiksi ottaa käyttöön uuden visuaalisen konseptin, joka elävöittää brändin uniikkia tarinaa, arvoja ja historiaa. Juhlavuoden ilmeuudistus on siis samalla oiva mahdollisuus nostaa esiin yrityksen keskeisimpiä arvoja myös visuaalisen identiteetin ja viestinnän kautta.

Lisäuskottavuuden tarve

Hyvin suunniteltu brändi ja visuaalinen ilme auttaa yritystä rakentamaan uskottavuutta alallaan ja pärjäämään kilpailussa. Vahva brändimielikuva auttaa rakentamaan asiakasuskollisuutta ja houkuttelemaan uusia asiakkaita.

Erityisesti start-upeille uskottava brändi on elintärkeä osa kokonaisuutta, jottei jäädä lähtötelineisiin. Myös pienehkö tai nuorehko firma hyötyy usein siitä että näyttää hieman itseään suuremmalta tai vakiintuneemmalta. On tärkeää näyttää ulospäin että pienikin yritys uskoo itseensä, ja ilmekin on sen mukaisesti ammattimaisesti suunniteltu.

Ilme ristiriidassa yrityksen toiminnan kanssa

Joskus on myös mahdollista, että visuaalinen ilme on sinänsä teknisesti ottaen hyvä suoritus – mutta aivan väärällä yrityksellä. Se voi olla ristiriidassa yrityksen arvojen, strategian tai mission kanssa. Tällainen epäjohdonmukaisuus yrityksen brändissä vähentää sen uskottavuutta eikä osu kohderyhmään.