Rakennuttaminen

/ Vuosittainen kiinteistö-, rakennuttamis- ja infra-alan tapahtuma

Tapahtuman ilmesuunnittelu, 2021. Valokuvat: Olli-Pekka Latvala

Lähtökohta
Rakennuttaminen on vuosittainen tapahtuma kiinteistö-, rakentamis- ja infra-alan johdolle sekä asiantuntijoille. Raklin ja Kiinkon järjestämä tapaamisfoorumi pidetään Tampere-talolla. Tapahtumalle haluttiin ilme, joka houkuttelisi paikalle myös nuorempia osallistujia eikä sitoutuisi liikaa perinteiseen rakennuskuvastoon.

Ratkaisu
Taphtuman tunnukseksi valikoitui tilassa liikkuva, kääntyvä R-kirjain. Usean värin skaala auttaa tekemään erottuvia sovelluksia.

R-merkin lisäksi muut kolmiulotteiset kirjaimet auttavat tekemään ilmettä ja toimivat graafisina elementteinä.

Olemme erittäin tyytyväisiä Rakennuttaminen -tapahtuman ilmeuudistukseen. Uusi ilme on selkeä, värimaailmaltaan monipuolinen ja graafiset elementit taipuvat helposti käytettäviksi erilaisiin materiaaleihin. Yhteistyömme sujui mutkattomasti ja toiveitamme kuunneltiin tarkasti.

Susanna Aula, RAKLI ja Mari Vuorela, Kiinko