MLL

/ Jokainen suomalainen tuntee MLL:n. Suunnittelimme helposti lähestyttävän ilmeen yli satavuotiaalle instituutiolle.

Ilmesuunnittelu. 2009—

Lähtökohta
Mannerheimin Lastensuojeluliiton ydinilme oli toimiva mutta pelkistetty, ja viestintään kaipailtiin lisää rakennuspalikoita. Edellinenkin ilmeuudistus vuonna 2009 oli meidän tekemämme, mutta silloin keskityttiin nimenomaan ilmerönsyjen karsimiseen ja ilmeen vahvistamiseen.

Ratkaisu
Vuonna 2018 oli siis "lihaa luiden päälle" -tyyppisen ilmefreesauksen aika. Värimaailmaa lavennettiin ja muotokieltä sekä graafisia elementtejä suunniteltiin lisää viestinnän käyttöön. MLL:n viestintää tekevät monet vapaahtoiset ympäri Suomen erilaisilla taidoilla ja välineillä, joten oli tärkeää tarjota heille kättä pidempää jotta he pystyvät varioimaan ilmettä sopivasti omien paikallisyhdistystensä käyttöön.

MLL:lle suunniteltiin elementtikirjasto, joka muodostuu heleytetystä väriskaalasta, lasten leikkaamista muodoista, sekä lasten piirtämistä abstrakteista töhryistä (jotka saivat projektin aikana nimen "pörhöt").

Alle kouluikäisten lasten perheille suunnatussa viestinnässä asuu graafisten muotojen muodostamassa maisemassa myös esittäviä hahmoja.

Nuorisotyön ilme
MLL:n nuorisotyön ilmettä käytetään kun viestin kohderyhmänä ovat nuoret. Ilme perustuu nuorten elämää kuvaaviin valokuviin, nuorten piirtämiin kuvioihin sekä hieman MLL:n emoilmettä rajatumpaan väriskaalaan.

MLL 100
Mannerheimin Lastensuojeluliitto täytti 100 vuotta vuonna 2020. Juhlavuoden keskeisin ilme-elementti oli tunnus, joka sisälsi juhlavuoden ydinviestin.

Valokuva: Jere Satamo