Brändi­suunnittelu

Mikä erottaa sinut muista? Minkälaisia mielikuvia yleisöllesi syntyy yrityksestäsi tai tuotteestasi? Autamme brändiäsi olemaan rohkeasti oma itsensä, erottumaan ja puhumaan omaa kieltään.

Brändin ydin

Elinvoimainen brändi tarvitsee jaetun ja sisäistetyn näkemyksen olemassaolonsa tarkoituksesta, omasta persoonastaan sekä asemastaan markkinassa.

Teemme:

 • Asiakas- ja kohderyhmähaastatteluja
 • Brändipersoona-työpajoja
 • Ydinviesti-työpajoja

Brändi-ilme

Hyvin suunniteltu brändi-ilme kiteyttää brändin ytimen ja persoonan visuaaliseen muotoon.

Suunnittelemme:

 • Logon/tunnuksen
 • Typografian
 • Värimaailman
 • Muut graafiset elementit, kuten patternit, ikonit, kuvituksen tyylin
 • Layoutin tyylin
 • Graafisen ohjeiston, joka kokoaa nämä ja tekee brändi-ilmeen käytön helpoksi

Brändi-ilmeen sovellukset

Esitteet, presentaatiopohjat, rollupit, somenäkyvyys… Teemme graafista suunnittelua laidasta laitaan. Olemme päässeet suunnittelemaan muun muassa kuumailmapallon ja bensa-aseman ulkoasun!

Brändin auditointi

Joskus ei ole tarpeen räjäyttää kaikkea uusiksi, vaan hienosäätää suuntaa. Silloin auttaa auditointi:

 • Suppea kyselytutkimus tärkeimmille sidosryhmille: esimerkiksi työntekijät, asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat
 • Asiantuntija-arvio brändi-ilmeen nykytilasta ja sen peilaus olemassaolevaan strategiaan ja arvoihin sekä kyselytutkimuksessa esiintuotuihin mielikuviin
 • Näiden pohjalta suositukset tärkeimpiin toimenpiteisiin viestinnän ja brändi-ilmeen skarppaamiseksi
 • Auditointi ja toimenpiteiden toteuttaminen on usein kustannustehokas tapa parantaa brändin yhtenäisyyttä ja mielikuvaa ilman suuria panostuksia

Esimerkkejä brändiprojekteistamme